Doi-TunG 2009

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552

บ้านเกิดเมืองนอน.. เมืองพระราชา

จังหวัดราชบุรี

ราชบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของประเทศ เชื่อกันว่าเป็นเมืองเก่ามาแต่ โบราณ ไม่มีเรื่องราวที่เป็นหลักฐานแน่นอนว่าสร้างมาในสมัยใด แต่ได้หลักฐานทางโบราณวัตถุ และ โบราณสถานที่มีอยู่ ซึ่งพอจะเชื่อถือได้ว่า ราชบุรีเป็นเมืองๆ หนึ่งในแคว้นสุวรรณภูมิ มีนครปฐมเป็น มหานครซึ่งเรียกว่า "ทวารวดี" ซึ่งเป็นของชนชาติละว้า ในสมัยก่อนศตวรรษที่ 5 จากตำนานทาง พุทธศาสนาเมื่อปี พ.ศ. 218 พระเจ้าอโศกมหาราช แห่งประเทศอินเดียได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และได้เผยแพร่พุทธศาสนาสู่แคว้นสุวรรณภูมิ โดยสมณฑูต มีพระโสณะ และพระอุตระ เป็นหัวหน้า คณะมาโดยใช้นครปฐม เป็นเมืองหลักในการ เผยแพร่พุทธศาสนา ราชบุรีซึ่งเป็นแคว้นสุวรรณภูมิ หรือ ทวารวดี ตามการสันนิษฐานก็คงจะเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่ง ตัวเมืองราชบุรีได้มี การย้ายที่ตั้งเมืองมาหลายสมัย จนกระทั่งครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2440 ได้ย้ายเมืองมาตั้งยังที่เป็น ศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน

การปกครอง
จังหวัดราชบุรีมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 5,196 ตรกม. และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ ดังนี้ คือ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอบางแพ อำเภอวัดเพลง อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านโป่ง

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อสหภาพพม่า
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนครปฐม

สถานที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
อ้อมกอดขุนเขา รีสอร์ท


บ้านของฉัน


ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ประวัติความเป็นมา :
ตำบลรางบัว มีประวัติความเป็นมาของบรรพบุรษเป็นชาวพวน ซึ่งมีเชื้อสายของคนไทยภาคเหนือ หรือเชียงแสนเดิม ราษฎรเดิมอพยพมาจาก ตำบลดอนแร่เป็นส่วนใหญ่และตำบลคูบัวบางส่วนของอำเภอเมืองราชบุรี ครั้นมาถึงบริเวณที่มีลำรางขนาดใหญ่ มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ซึ่งมีดอกบัวขึ้นเป็นจำนวนมาก และตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น เรียกชื่อว่า "บ้านรางบัว"


สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลรางบัวมีลักษณะเป็นที่ลาดเชิงเขา และที่ราบสูง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย จึงมีลักษณะพื้นทีแห้งแล้ง ทำนา ทำไร่ โดยทำนาในฤดูฝน ส่วนฤดูที่เหลือจะเป็นการทำไร่ อ้อย มันสำปะหลัง เพราะสภาพดินเก็บน้ำไม่อยู่


อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรด ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ทิศใต้ จรด ต.หนองพันจันทร์ กิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
ทิศตะวันออก จรด ต.น้ำพุ อ.เมือง และ ต.อ่างหิน, ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ป่าหวาย, ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,590 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,270 หลังคาเรือน

มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน


ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ค้าขายอาชีพเสริม ทอผ้าพื้นเมือง


ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดรางบัว

2. วัดชัฎใหญ่

3. วัดหนองบัวค่าย

4. อบต.รางบัว
สวนผึ้ง...ที่รักสวนผึ้ง.... อำเภอเล็กๆ ชายแดนป่าตะวันตก
สวนผึ้ง อำเภอกลางป่าเขาดงดอย น่าจะมีอะไรดีๆ....เป็นคำที่คาใจในฐานะที่เป็นนักสำรวจ
คนหนึ่งมาตลอด จนกระทั่งเมื่อกลางปี 49 นี้ได้มีโอกาสเหมาะๆไปสำรวจมา ตามสูตรไทยทัวร์แยกเป็นหมวดๆ ดังนี้ ที่พัก การเดินทางและแผนที่ สถานที่ท่องเที่ยว(เฉพาะที่น่าสนใจ) ฯลฯ 2-3ปีนี้ เริ่มมีรีสอร์ทสวยๆ ผุดขึ้นหลายที่ ขณะที่ข่าวก็อดอาร์มี่เมื่อ3-4 ปีก่อนค่อยๆ ลีมหายไป สวนผึ้งปัจจุบันไม่อันตรายเหมือนเมื่อก่อนที่มีคดีโจรกระเหรี่ยงออกมาปล้นสดม นายตำรวจที่อำเภอนี้ว่างงานครับ คือไม่ค่อยมีคดีอะไรให้ทำ เรียกได้ว่าปลอดภัยดีสำหรับนักท่องเที่ยว จุดเด่นหลักๆของสวนผึ้งมีแต่ ธรรมชาติล้วนๆ ไม่ว่าจะเป็น ป่าเขียวชอุ่ม น้ำตก ลำธารสำหรับ ล่องแก่ง หรือพายเรือ ขับรถ 4 wheel ขึ้นยอดเขากระโจม อาบน้ำแร่ ฯลฯ การเดินทางก็ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ประมาณ 3 ชั่วโมงเท่านั้น ควรออกจากกรุงเทพฯ ก่อน 8 โมงเข้ากำลังดี ประมาณ 1 1/2 ชั่วโมงจะเข้าเขต จ.ราชบุรี หากหลงเข้าไปตัวเมือง แวะนมัสการหลวงพ่อแก่นจันทน์ หน่อยก็จะดี และตรงต่อเข้า อ.จอมบึง ที่นี่ต้องแวะ ถ้ำจอมบึงและถ้ำเขาบิน อยู่ระหว่างทางผ่าน และจากที่นี่ไปจะเข้าเขต สวนผึ้ง เป็นเป็นทางคดเคี้ยวหน่อยแต่ไม่ลาดชันหรืออันตรายแต่อย่างไร เมื่อย่างเข้าสู่เขตสวนผึ้ง เริ่มหลงใหลสายหมอกและขุนเขาที่เขียวขจีที่นี่ซะแล้ว รีสอร์ทแต่ละแห่งอยู่กลางหุบเขาหรือไม่ก็ข้างลำธารเป็นส่วนใหญ่ พอจะแนะนำที่สวยๆ สัก 3 - 4 แห่ง


วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552

จอมบึงของเรา

อำเภอจอมบึง ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี
มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
*
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอด่านมะขามเตี้ยและอำเภอท่าม่วง (จังหวัดกาญจนบุรี)
* ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอโพธารามและอำเภอเมืองราชบุรี
* ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอปากท่อและอำเภอบ้านคา
* ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอสวนผึ้ง
จอมบึงมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ หลายที่ เช่น ถ้ำจอมพล ถ้ำเขาบิน
วัดถ้ำสิงโตทอง สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง เนื่องมาจากอำเภอจอมบึงมีธรรมชาติที่สวยงามมีป่าไม้เขียวขจีและมีลิงเป็นสัญลักษณ์ประจำอำเภอและที่สำคัญเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพื่อนำความรู้ไป พัฒนาท้องถิ่นของตน
คำขวัญ
" บูชา ร.5 ตรึงตาถ้ำจอมพล เที่ยวชมบึงใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น งามผ้าซิ่นตีนจก"